Dopravní informace - Doprava-info.cz

Nejaktuálnější dopravní informace z celé České republiky

Obecné podmínky

Podmínky použití internetových stránek

PŘED POUŽITÍM TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK (DÁLE "INTERNETOVÝCH STRÁNEK") SI PROSÍM POZORNĚ PROČTĚTE TYTO PODMÍNKY. TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK (DÁLE "PODMÍNKY POUŽITÍ") UPRAVUJÍ VÁŠ PŘÍSTUP K TĚMTO INTERNETOVÝM STRÁNKÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍ. INTERNETOVÉ STRÁNKY JSOU VÁM K DISPOZICI K POUŽITÍ POUZE ZA PODMÍNKY, ŽE S TĚMITO TERMÍNY A PODMÍNKAMI SOUHLASÍTE. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI, NENAVŠTĚVUJTE TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY ANI JE NEPOUŽÍVEJTE. PŘÍSTUPEM K TĚMTO INTERNETOVÝM STRÁNKÁM ČI JEJICH POUŽÍVÁNÍM DÁVÁTE NA VĚDOMÍ, ŽE SE VY ČI SUBJEKT, KTERÝ JSTE OPRÁVNĚNI ZASTUPOVAT, ZAVAZUJETE TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ ŘÍDIT.

1. Obecné informace

Provozovatelem stránek www.doprava-info.cz je:
fyzická osoba
Ondřej Kubala
IČO:74295969

2. Použití stránek

Užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno.
Přístup a používání stránek www.doprava-info.cz je bezplatné.
Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

3. Odpovědnost a práva poskytovatele

Provozovateli jsou data dodávána třetími stranami, proto nenese žádnou odpovědnost za pravost zveřejněných informací. Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na těchto stránkách. Provozovatel si vyhrazujeme také právo kdykoliv omezit či ukončit přístup návštěvníka na naše stránky nebo k jejich části.
Provozovatel neodpovídá za informace nebo obsah materiálů, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez ohledu na skutečnost, zda se tak stane s jeho vědomím nebo nikoliv. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit z internetových stránek jakékoliv informace nebo materiály, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez udání důvodu.

4. Informační kanály

Součástí stránek jsou rovněž informační kanály v podobě RSS. Data z RSS zdrojů je možno použít pouze pro vlastní potřebu (mj. potřebu nemající komerční charakter, nebo charakter spojen s komerčními aktivitami) a to jen po předchozí domluvě s provozovatelem stránek www.doprava-info.cz.

5. Ochrana osobních údajů

Provozovatel webové aplikace klade velký důraz na důvěrnost osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté uživatelem budou použity pouze za účelem stanoveným v konkrétní části internetových stránek. Na žádost uživatele mohou být tyto údaje kdykoliv odstraněny nebo změněny.
Provozovatel se zavazuje neposkytovat osobní údaje uživatelů třetí straně, ovšem pouze pokud nebudou uživatelem porušeny právní předpisy České republiky.

6. Závěrečná ustanovení

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s jejich použitím budou řešeny v souladu s českým právním řádem.
Podmínky použití internetových stránek je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Aktuální podmínky používání internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Datum zveřejnění Podmínek použití internetových stránek: 24.04.2011